In vé Dò - Cài đặt
Giới thiệu Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định

Xổ số Nam Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2017
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB
5ES11ES12ES
75095
G.Nhất
60747
G.Nhì
90575
33645
G.Ba
99039
17557
06075
71087
03438
82317
G.Tư
2602
9318
7227
8580
G.Năm
6549
2663
2563
4082
0188
2328
G.Sáu
924
643
460
G.Bảy
27
76
18
77

Nam Định - 21/10/17

0123456789
8580
460
2602
4082
2663
2563
643
924
0575
3645
6075
5095
76
0747
7557
1087
2317
7227
27
77
3438
9318
0188
2328
18
9039
6549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB
14DA13DA7DA
69172
G.Nhất
22419
G.Nhì
18709
10051
G.Ba
21777
41964
17197
93073
08767
44490
G.Tư
9541
0972
6835
5922
G.Năm
8584
5979
0136
5754
5156
2948
G.Sáu
202
071
093
G.Bảy
16
35
77
08

Nam Định - 14/10/17

0123456789
4490
0051
9541
071
0972
5922
202
9172
3073
093
1964
8584
5754
6835
35
0136
5156
16
1777
7197
8767
77
2948
08
2419
8709
5979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB
3DK2DK11DK
29424
G.Nhất
39872
G.Nhì
89554
04390
G.Ba
95052
41051
50294
11904
22065
73755
G.Tư
3458
3713
7684
6088
G.Năm
4375
4397
4266
6316
3573
3267
G.Sáu
570
733
691
G.Bảy
64
04
56
02

Nam Định - 07/10/17

0123456789
4390
570
1051
691
9872
5052
02
3713
3573
733
9554
0294
1904
7684
64
04
9424
2065
3755
4375
4266
6316
56
4397
3267
3458
6088
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB
12DT2DT10DT
99334
G.Nhất
79719
G.Nhì
90191
10683
G.Ba
42965
36219
05839
77017
05138
65428
G.Tư
1374
1962
4617
8389
G.Năm
1326
3586
1665
3948
4455
7292
G.Sáu
628
340
317
G.Bảy
07
01
66
32

Nam Định - 30/09/17

0123456789
340
0191
01
1962
7292
32
0683
1374
9334
2965
1665
4455
1326
3586
66
7017
4617
317
07
5138
5428
3948
628
9719
6219
5839
8389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB
3CD7CD10CD
18770
G.Nhất
09867
G.Nhì
55354
91672
G.Ba
93994
82223
33021
54197
13852
23373
G.Tư
6430
4244
7985
1673
G.Năm
7187
8356
9750
3393
9120
0260
G.Sáu
723
480
113
G.Bảy
62
46
75
99

Nam Định - 23/09/17

0123456789
6430
9750
9120
0260
480
8770
3021
1672
3852
62
2223
3373
1673
3393
723
113
5354
3994
4244
7985
75
8356
46
9867
4197
7187
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB
15CM11CM1CM
38485
G.Nhất
58836
G.Nhì
14830
51566
G.Ba
67145
63932
27591
92710
92011
59404
G.Tư
6492
6523
0714
2407
G.Năm
8092
9375
6730
7990
7643
1944
G.Sáu
839
651
931
G.Bảy
44
81
91
26

Nam Định - 16/09/17

0123456789
4830
2710
6730
7990
7591
2011
651
931
81
91
3932
6492
8092
6523
7643
9404
0714
1944
44
7145
9375
8485
8836
1566
26
2407
839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB
9CV11CV8CV
41715
G.Nhất
60783
G.Nhì
92453
45787
G.Ba
37622
64127
96637
68968
74333
39553
G.Tư
9174
9122
6489
9332
G.Năm
0143
0363
5606
4472
7424
8367
G.Sáu
763
941
719
G.Bảy
31
62
09
97

Nam Định - 09/09/17

0123456789
941
31
7622
9122
9332
4472
62
0783
2453
4333
9553
0143
0363
763
9174
7424
1715
5606
5787
4127
6637
8367
97
8968
6489
719
09
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 kqxsminhngoc.com. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | xsmn | xsmb | kqxsminhngoc com

   

web stats service from statcounter