In vé Dò - Cài đặt
Giới thiệu Power 6/55

Kết quả xổ số Miền Bắc - Thứ tư

Còn 07:12:24 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
4FA11FA7FA
83824
G.Nhất
89577
G.Nhì
76933
21730
G.Ba
67528
90161
62863
43519
28888
18438
G.Tư
2364
5922
2690
3219
G.Năm
7482
2319
7403
0854
9007
0133
G.Sáu
374
827
837
G.Bảy
02
55
84
67

Bắc Ninh - 22/11/17

0123456789
1730
2690
0161
5922
7482
02
6933
2863
7403
0133
2364
0854
374
84
3824
55
9577
9007
827
837
67
7528
8888
8438
3519
3219
2319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
13FL11FL4FL
27798
G.Nhất
48624
G.Nhì
86749
31647
G.Ba
80693
33090
50176
26177
63546
05476
G.Tư
6401
8779
5579
6562
G.Năm
2916
4359
0570
2415
9156
3575
G.Sáu
092
954
636
G.Bảy
10
07
21
15

Bắc Ninh - 15/11/17

0123456789
3090
0570
10
6401
21
6562
092
0693
8624
954
2415
3575
15
0176
3546
5476
2916
9156
636
1647
6177
07
7798
6749
8779
5579
4359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
7FT9FT13FT
03183
G.Nhất
17309
G.Nhì
05741
89292
G.Ba
28075
33088
45073
31886
84882
61121
G.Tư
5580
6524
5498
4144
G.Năm
4320
3120
1763
6475
8158
8871
G.Sáu
247
898
829
G.Bảy
26
37
32
48

Bắc Ninh - 08/11/17

0123456789
5580
4320
3120
5741
1121
8871
9292
4882
32
5073
1763
3183
6524
4144
8075
6475
1886
26
247
37
3088
5498
8158
898
48
7309
829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
8EC1EC6EC
83492
G.Nhất
55355
G.Nhì
74405
78560
G.Ba
14294
70309
99370
77709
96782
98851
G.Tư
8273
2241
0754
3526
G.Năm
2184
2233
7724
2276
5577
4672
G.Sáu
686
923
168
G.Bảy
30
70
25
79

Bắc Ninh - 01/11/17

0123456789
8560
9370
30
70
8851
2241
6782
4672
3492
8273
2233
923
4294
0754
2184
7724
5355
4405
25
3526
2276
686
5577
168
0309
7709
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
13EN2EN9EN
22622
G.Nhất
91205
G.Nhì
87862
97691
G.Ba
72125
61485
42384
93393
32436
80813
G.Tư
0889
3371
1023
8980
G.Năm
2652
7672
8816
0937
9703
5014
G.Sáu
768
185
739
G.Bảy
53
63
00
14

Bắc Ninh - 25/10/17

0123456789
8980
00
7691
3371
7862
2652
7672
2622
3393
0813
1023
9703
53
63
2384
5014
14
1205
2125
1485
185
2436
8816
0937
768
0889
739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
9EV8EV1EV
89570
G.Nhất
82009
G.Nhì
15073
76194
G.Ba
40503
11653
56463
14935
82209
61266
G.Tư
1060
6443
1009
7138
G.Năm
8514
9470
1563
5565
5668
0977
G.Sáu
926
202
752
G.Bảy
32
59
35
96

Bắc Ninh - 18/10/17

0123456789
1060
9470
9570
202
752
32
5073
0503
1653
6463
6443
1563
6194
8514
4935
5565
35
1266
926
96
0977
7138
5668
2009
2209
1009
59
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB
11DE13DE10DE
00090
G.Nhất
84178
G.Nhì
55911
27775
G.Ba
68828
04259
59502
15331
66330
09068
G.Tư
3193
6224
3312
7409
G.Năm
5634
3157
9126
5965
0618
3606
G.Sáu
465
148
156
G.Bảy
01
07
43
95

Bắc Ninh - 11/10/17

0123456789
6330
0090
5911
5331
01
9502
3312
3193
43
6224
5634
7775
5965
465
95
9126
3606
156
3157
07
4178
8828
9068
0618
148
4259
7409
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 kqxsminhngoc.com. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | xsmn | xsmb | kqxsminhngoc com

   

web stats service from statcounter