In vé Dò - Cài đặt
Giới thiệu Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng

Xổ số Hải Phòng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2017
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB
11ET7ET15ET
65732
G.Nhất
60989
G.Nhì
11638
30115
G.Ba
19567
49318
24367
53213
64469
95565
G.Tư
1259
6159
8151
2419
G.Năm
4237
7771
8425
4449
2058
7912
G.Sáu
831
266
027
G.Bảy
74
91
10
64

Hải Phòng - 20/10/17

0123456789
10
8151
7771
831
91
7912
5732
3213
74
64
0115
5565
8425
266
9567
4367
4237
027
1638
9318
2058
0989
4469
1259
6159
2419
4449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB
13DB7DB4DB
47028
G.Nhất
46313
G.Nhì
41682
81199
G.Ba
06828
98033
69426
74994
11170
78354
G.Tư
8957
8935
1215
8295
G.Năm
1952
5024
1770
4603
0311
3885
G.Sáu
183
817
004
G.Bảy
11
67
23
76

Hải Phòng - 13/10/17

0123456789
1170
1770
0311
11
1682
1952
6313
8033
4603
183
23
4994
8354
5024
004
8935
1215
8295
3885
9426
76
8957
817
67
6828
7028
1199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB
4DL6DL2DL
58309
G.Nhất
21479
G.Nhì
07628
69872
G.Ba
89649
84200
16298
66783
92938
72420
G.Tư
3300
1615
2646
3520
G.Năm
2197
5250
7922
8291
7093
5378
G.Sáu
473
782
726
G.Bảy
31
13
70
66

Hải Phòng - 06/10/17

0123456789
4200
2420
3300
3520
5250
70
8291
31
9872
7922
782
6783
7093
473
13
1615
2646
726
66
2197
7628
6298
2938
5378
1479
9649
8309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB
7DV12DV10DV
56766
G.Nhất
88557
G.Nhì
80868
66735
G.Ba
92307
00216
88262
59625
11612
62399
G.Tư
6629
1370
4007
7601
G.Năm
0118
0022
2138
3177
4205
7652
G.Sáu
272
468
490
G.Bảy
03
31
17
76

Hải Phòng - 29/09/17

0123456789
1370
490
7601
31
8262
1612
0022
7652
272
03
6735
9625
4205
0216
76
6766
8557
2307
4007
3177
17
0868
0118
2138
468
2399
6629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB
6CE11CE5CE
10587
G.Nhất
13786
G.Nhì
06122
60609
G.Ba
59008
95265
23599
43844
42567
09541
G.Tư
1726
4539
2849
2913
G.Năm
0762
1611
0996
5255
4014
0407
G.Sáu
979
336
305
G.Bảy
72
55
35
38

Hải Phòng - 22/09/17

0123456789
9541
1611
6122
0762
72
2913
3844
4014
5265
5255
305
55
35
3786
1726
0996
336
2567
0407
0587
9008
38
0609
3599
4539
2849
979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB
6CN11CN12CN
66956
G.Nhất
37201
G.Nhì
46333
20813
G.Ba
62258
26714
71492
57274
90290
94373
G.Tư
9002
4192
7508
6553
G.Năm
7363
5754
2176
6939
7900
9684
G.Sáu
607
377
277
G.Bảy
01
89
15
54

Hải Phòng - 15/09/17

0123456789
0290
7900
7201
01
1492
9002
4192
6333
0813
4373
6553
7363
6714
7274
5754
9684
54
15
2176
6956
607
377
277
2258
7508
6939
89
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB
8CX10CX11CX
00730
G.Nhất
73457
G.Nhì
02715
92364
G.Ba
74269
36941
85428
09399
00745
43274
G.Tư
4393
7401
8906
6925
G.Năm
7761
6320
9319
7435
8160
6802
G.Sáu
141
505
798
G.Bảy
23
80
11
62

Hải Phòng - 08/09/17

0123456789
6320
8160
80
0730
6941
7401
7761
141
11
6802
62
4393
23
2364
3274
2715
0745
6925
7435
505
8906
3457
5428
798
4269
9399
9319
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
© 2013 kqxsminhngoc.com. All Rights Reserverd.
ket qua xo so | minh ngoc | xs minh ngoc | kqxs | xsmn | xsmb | kqxsminhngoc com

   

web stats service from statcounter